Smith, Simeon Arcaster: Portrait

References

  1. Smith, Simeon Arcaster (?) [I0042]