Gravestone: Rev. Simeon A. Smith

Gramps ID S0018
Author Craig Burton

References

  1. Visit by Craig Burton
    1. Smith, Simeon Arcaster (?) [I0042]